Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS

Zabudowa placu publicznego zabudową usługową

Gdańsk (woj. pomorskie)

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Targu Węglowego zlokalizowanego w historycznej części Gdańska. Głównym założeniem było wprowadzenie na ten teren zabudowy usługowej. Zachowanie pierzei od strony ulic oraz uformowanie zamkniętego placu, który przeplata się z elementami wody, zieleni, światła oraz „falującymi” ławkami, tworzy przyjazne miejsce zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców. Forma obiektu przyciąga wzrok i tworzy akcent pośród istniejącej zabudowy. Projekt wykonany we współpracy z arch. Eweliną Kowalik i arch. Martą Golińską.

Projekt koncepcyjny / niezrealizowany