KONKURS PT. "KONCEPCJA CMENTARZA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA WESTERPLATTE

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Projektanci: Zespół Make Architekci, współpraca z mgr inż. Magdaleną Moskal

Przedmiotem pracy jest koncepcja Cmentarza Wojskowego oraz jego otoczenia. Idea przyświecająca założeniu to nadanie Cmentarzowi na Westerplatte symboliki Miejsca Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego. Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w projektowanym założeniu ma stanowić afirmację bohaterstwa i heroizmu w obronie polskości. W ramach projektowanego założenia podzielono teren na ogrodzoną nekropolię, gdzie wprowadza się podniosłą atmosferę oraz część terenu otwartego o funkcji edukacyjno-ekspozycyjnej, która ma dawać świadectwo dawnych wydarzeń i opowiadać ich historię.