Highslide JSHighslide JS

Budynki gospodarcze

Gdynia (woj. pomorskie)

Projekty niewielkich obiektów budowlanych o funkcji gospodarczej, tj. garaże, altanki - obiekty małej architektury. Drobne obiekty gospodarcze i ich posadowienie stanowi przedmiot projektu. Jak obiekty o większej powierzchni i zróżnicowanych funkcjach, małe obiekty budowlane również wymagają dopełnienia urzędowych procedur formalnych.

Projekt zrealizowano w 2015 r.