PROJEKTY WNĘTRZ:projektowanie aranżacji wnętrz lokali prywatnych i komercyjnych


homestaging - aranżacje lokali przeznaczonych do sprzedaży/ najmu


wykonywanie wizualizacji fotorealistycznych 3D


projektowanie mebli


nadzór nad realizacją projektu oraz prac budowlanych


aranżacje przestrzeni usługowej / handlowej w lokalach gastronomicznych, hotelach, wystawach sklepowych, itd.

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:


wykonywanie projektów koncepcyjnych


wykonywanie projektów architektoniczno - budowlanych


wykonywanie projektów wykonawczych


projekty zagospodarowania terenu


rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejących obiektów


projekty rozbiórek


projekty adaptacji budynków typowych


przygotowywanie dokumentacji formalno - prawnej do urzędów i innych instytucji oraz uzyskiwanie uzgodnień i decyzji dotyczących planowanej inwestycji


wykonywanie inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowych


wykonywanie przedmiarów robót, wycen i analiz kosztów

PROJEKTY PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH:


wstępne rozpoznanie zabytku


wykonywanie inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowych


wykonywanie badań historycznych


określenie technicznego stanu zachowania zabytku


wykonywanie projektów koncepcyjnych architektoniczno - konserwatorskich


wykonywanie projektów budowlanych architektoniczno - konserwatorskich


wykonywanie projektów wykonawczych architektoniczno - konserwatorskich


wykonywanie projektów rewitalizacji

DORADZTWO:wykonywanie analiz możliwości posadowienia obiektów projektowanych


wykonywanie analiz terenu pod kątem dostępnych dokumentów


wykonywanie analiz możliwości rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów istniejących


konsultacje w zakresie zmian aranżacji przestrzeni prywatnych, komercyjnych, produkcyjnych


analiza funkcji pomieszczeń, kolorystyki, dobodu wyposażenia


konsultacje w zakresie spełnienia wymogów formalnych procesu inwestycyjnego