WNĘTRZA

projektowanie aranżacji wnętrz lokali prywatnych i komercyjnych

homestaging - aranżacje lokali przeznaczonych do sprzedaży/najmu

wykonywanie wizualizacji fotorealistycznych 3D

projektowanie mebli

nadzór nad realizacją projektu oraz prac budowlanych

aranżacje przestrzeni usługowej / handlowej w lokalach gastronomicznych, hotelach, wystawach sklepowych, itd.

ARCHITEKTURA

wykonywanie projektów koncepcyjnych

wykonywanie projektów architektoniczno - budowlanych

wykonywanie projektów wykonawczych

projekty zagospodarowania terenu

rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejących obiektów

projekty rozbiórek

projekty adaptacji budynków typowych

przygotowywanie dokumentacji formalno - prawnej do urzędów i innych instytucji oraz uzyskiwanie uzgodnień i decyzji dotyczących planowanej inwestycji

wykonywanie inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowych

wykonywanie przedmiarów robót, wycen i analiz kosztów

ZABYTKI

wstępne rozpoznanie zabytku

wykonywanie inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowych

wykonywanie badań historycznych

określenie technicznego stanu zachowania zabytku

wykonywanie projektów koncepcyjnych architektoniczno - konserwatorskich

wykonywanie projektów budowlanych architektoniczno - konserwatorskich

wykonywanie projektów wykonawczych architektoniczno - konserwatorskich

wykonywanie projektów rewitalizacji

DORADZTWO

wykonywanie analiz możliwości posadowienia obiektów projektowanych

wykonywanie analiz terenu pod kątem dostępnych dokumentów

wykonywanie analiz możliwości rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów istniejących

konsultacje w zakresie zmian aranżacji przestrzeni prywatnych, komercyjnych, produkcyjnych

analiza funkcji pomieszczeń, kolorystyki, dobodu wyposażenia

konsultacje w zakresie spełnienia wymogów formalnych procesu inwestycyjnego